Iščete delo? Preverite javna dela!
| Članek je bil prebran 632 krat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Javna dela se v Sloveniji izvajajo že 25 let. Tovrstna dela so med iskalci zaposlitve zelo priljubljena in vsako leto se po razpisu prosta mesta hitro zapolnijo. Skozi leta se je nabralo precej primerov dobre prakse, mnogi pa so si z javnimi deli odprli svojo karierno pot. Zavod za zaposlovanje vsako leto tako z javnim povabilom povabi brezposelne osebe in izvajalce programov, da na ta način najdejo delo oziroma novega sodelavca. Javna dela se običajno razpisujejo na različnih področjih: vzgoja in izobraževanje, kmetijstvo, kultura, okolje in prostor, socialno varstvo in drugi.

javna delaKdo so izvajalci javnih del?

Izvajalci javnih del so lahko le neprofitni delodajalci, ki so izbrani na podlagi javnega povabila. Izbrani izvajalci imajo nato sofinancirane stroške zaposlitve udeležencev javnih del. Izvajalci se morajo na javno povabilo najprej odzvati z zahtevkom za sofinanciranje stroškov programov javnih del. Ko izvajalci oddajo ta zahtevek, morajo počakati, če so na javnem povabilu izbrani, nato pa z Zavodom za zaposlovanje podpišejo pogodbo o izvajanju programov javnih del. Za javna dela se lahko prijavijo neprofitni delodajalci (javni zavodi, izobraževalne ustanove, ipd.).

Kaj je pomembno za udeležence v programih javnih del?

Vsem iskalcem, ki bi želeli delati v programu javnih del, se priporoča, da redno spremljajo aktualne informacije o samem izvajanju programov. Za iskalce, ki so nato vključeni v javna dela, je gotovo pomembna tudi višina plače. Plačo določa Zakon o urejanju trga dela in znaša delež minimalne plače po posameznih ravneh strokovne izobrazbe. Višina minimalne plače je 790,73 eur, k temu pa se nato prištejejo še potni stroški in strošek prehrane – višino obojega mesečno objavlja Zavod za zaposlovanje. Kandidati se v javna dela vključijo za eno leto, pogoj za to pa je, da so poprej v evidenco brezposelni oseb prijavljeni vsaj leto dni, brez prekinitev. Prednost pri vključitvi imajo tudi tisti, ki pripadajo ciljnim skupinam, ki jih Zavod želi prednostno vključiti v programe javnih del.

Prednosti udeležbe za iskalce zaposlitve

Javna dela za vključene iskalce zaposlitve tako ne pomenijo samo zaposlitve in plačanih prispevkov, ampak večjo socialno varnost, vključenost v delovni kolektiv, širjenje poznanstev oziroma socialne mreže, nove delovne izkušnje in znanja ter konec koncev večje zaposlitvene možnosti, ko s programom zaključijo. Mnogi si na tak način pridobijo pomembne delovne izkušnje, s katerimi nato lažje konkurirajo na trgu dela. Zaradi izkušenj so za delodajalce bolj zanimivi in lažje najdejo delo. Poleg plače so udeleženci v javna dela upravičeni še do plačila stroškov za prehrano in kilometrino, regres za letni dopust in letni dopust. S strani svojega mentorja so deležni še usposabljanja za opravljanje določenega dela, podpore in spodbude.

Kdo ima prednost?

V javna dela se lahko vključijo prav vse dolgotrajno brezposelne osebe, pri čemer to pomeni, da so na Zavod za zaposlovanje prijavljeni kot brezposelne osebe vsaj eno leto, brez prekinitev. Prednost imajo tisti, ki so v evidenco brezposelnih prijavljeni že preko dve leti neprekinjeno in v tem času niso bili prijavljeni v kak drug program aktivne politike zaposlovanja. Ponovno se v javna dela lahko vključijo še za eno leto še brezposelni invalidi, Romi, Moški nad 58 let, ženske nad 55 let in udeleženci razvojnih programov. Skupna dolžina trajanja vključitve pri istem izvajalcu (delodajalcu) pa ne sme presegati obdobja dveh let.

Ostale informacije o vključitvi in izvajanju javnih del pa si preberite Več v članku.

Morda se zanimate za zelene naložbe Eko sklada Republike Slovenije? Več!

© 21. 06. 2018 - Dolznik.si. Oglaševanje.